Srdečně vítáme v DGS Drahtgestricke GmbH!

DGS znamená ověřenou a certifikovanou kvalitu.

Od klasické pleteniny až k univerzálnímu dodavateli nabízíme široké spektrum aplikací.

Drahtgestrick

Drátěná pletenina

Další informace

Technisches Gestrick

Technické pleteniny

Další informace

Automobiltechnik

Automobilová technika

Další informace

Umwelt- und Verfahrenstechnik

Ekologická a procesní technika

Další informace

Filtertechnik

Filtrační technika

Další informace

Maschinen- und Anlagenbau

Konstrukce strojů a zařízen

Další informace

Industrielle Teilereinigung Industrielle Teilereinigung Industrielle Teilereinigung

Průmyslové čištění dílů

Další informace

Drátěná pletenina

Drátěné pleteniny od DGS se používají v nejrůznějších aplikacích a oblastech. Podle účelu použití jsou aplikovány optimální požadavky na roztažitelnost a zatížitelnost.

Technické pleteniny  

Technické drátěné pleteniny od DGS jsou mimo jiné úspěšně používány v kabelové a výkonové technice. Ideální jsou například pro stínění elektromagnetických zdrojů, rušení nebo utěsnění konstrukčních dílů (např. v oblastech vysokých teplot).

Automobilová technika

Produkty DGS jsou používány např. jako těsnění a izolace v oblasti spalinových plynů a airbagových systémů. K hlavním znakům produktů patří tlumení vibrací, utěsnění a izolace nejrůznějších konstrukčních dílů.

Ekologická a procesní technika

Ve všech průmyslových odvětvích jsou úspěšně používány odlučovače kapek DGS. Čisté oddělování tekutých a plynných částí umožňuje optimální odlučování při maximální účinnosti a nejlepším možném čištění odpadního vzduchu.

Filtrační technika

Produkty z drátěné pleteniny DGS byly koncipovány pro nejrůznější možnosti aplikace v oblasti průmyslového odlučování. Hlavním aspektem je přitom čištění vzduchu a vody, ať v domácnosti nebo na pracovišti.

Konstrukce strojů a zařízení

Drátěné pleteniny od DGS v konstrukcích strojů a zařízení jsou výsledkem individuálních řešení podle konkrétní potřeby. Pletenina, použitá jako tlumení vibrací, prodlužuje životnost strojů a zajišťuje akusticky příjemné prostředí pracoviště.

Průmyslové čištění dílů

Novinka u DGS – průmyslové čištění různých konstrukčních dílů z třískové a beztřískové výroby pro konstrukci strojů a zařízení a v automobilovém průmyslu.

Věděli jste, že…?
Vyrábíme drátěné pleteniny například pro konstrukci strojů a zařízení. Naše drátěná pletenina je používána v nejrůznějších průmyslových oblastech – ať už se jedná o pleteninu v automobilovém průmyslu, ekologické a procesní technice, pleteninu ve výrobě filtrů nebo pleteniny v konstrukci strojů a zařízení: Drátěné pleteniny jsou stejně flexibilní jako my. A tak je to dobře.