Impresum

Údaje podle § 5 TMG:

Impressum

Adresa:

DGS Drahtgestricke GmbH
Birkenweg 3
917 92 Ellingen

Zastoupení:

Pan Erwin Schatz, jednatel
Pan Benjamin Schatz, jednatel

Kontakt:

Telefon: 09141 / 87478 – 0
Fax: 09141 / 87478 – 81
E-mail: info@dgs-gmbh.de

Zápis v rejstříku:

Zápis v obchodním rejstříku.
Rejstříkový soud: Obchodní rejstřík Ansbach:
Číslo v rejstříku: HRB 2777

DIČ:

DIČ podle § 27 Zákona o dani z přidané hodnoty:
DE 812 501 107

Autorská práva:

Zobrazení:
Kasto / fotolia.com – pro podnik, rubrika Výzkum a vývoj (1 obrázek)
Coloures-pic / Fotolia.com pro oblast Podnik, rubrika Ke stažení
ekina / fotolia.com – pro oblast Služby, rubrika Drátěná pletenina (1 obrázek)
lassedesignen / fotolia.com – pro oblast Služby, rubrika Automobilová technika (1 obrázek)
©IStock.com / zorazhuang – pro oblast Služby, rubrika Automobilová technika (1 obrázek ve Slideru)
Thorsten Schier / fotolia.com – pro oblast Služby, rubrika Ekologická a procesní technika (1 obrázek)
Andrei Merkulov / fotolia.com – pro oblast Služby, rubrika Filtrační technika (1 obrázek)
©IStock.com / Andrea Preibisch – pro oblast Služby, rubrika Konstrukce strojů a zařízení (1 obrázek)
BillionPhotos.com / Fotolia.com – pro oblast Čištění dílů > obr. Analýza zbytkových nečistot (1 obrázek)
Pero AG – pro oblast Služby, rubrika Čištění dílů > Obrázky ve Slideru (3 obrázky)
Karin & Uwe Annas / Fotolia.com – pro oblast Kontakt
Kastenhuber Werbeagentur & Fotodesign – 6 obrázků v různých oblastech
Werbegrafik Schulz, Ellingen – další obrázky ve všech oblastech (např. vše od odkazů po mapu stránek)

Vzorové impresum:
ERecht24 – https://www.e-recht24.de

Ztvárnění:
Werbegrafik Schulz – webdesign a grafické montáže i nákresy
http://www.werbegrafik-schulz.de

Informace podle Zákona o řešení spotřebitelských sporů:

Upozornění podle § 36 Zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG):

My, společnost DGS Drahtgestricke GmbH, se nezúčastníme řízení o řešení sporů před orgánem pro řešení spotřebitelských sporů ve smyslu VSBG a nejsme k tomu povinni.

Vyloučení ručení (Disclaimer):

Ručení za obsahy

Jako dodavatelé jsme podle §7 odst. 1 TMG odpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8–10 TMG však nejsme jako dodavatelé povinni kontrolovat poskytnuté nebo uložené cizí informace nebo zjišťovat okolnosti poukazující na protiprávní činnost. Povinnosti k odstraňování nebo blokování užívání informací podle všeobecných zákonů tímto zůstávají nedotčeny. Příslušné ručení je však možné až od data, kdy je zjištěno konkrétní porušení práva. Při zjištění odpovídajících porušení práv tyto obsahy obratem odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na webové stránky třetích subjektů, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodů nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít žádnou odpovědnost. Za obsahy propojených stran je tedy odpovědný příslušný nabízející subjekt nebo provozovatel stránek. Propojené stránky jsou na případná porušení práva zkontrolovány v okamžiku vložení příslušných odkazů. Protiprávní obsahy nebyly v době vložení odkazů viditelné. Permanentní obsahová kontrola odkazovaných stran však nemůže být bez konkrétních opěrných bodů pro porušení práva spravedlivě požadována. Při zjištění porušení práva takové odkazy obratem odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla na těchto stranách vytvořené provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakýkoli způsob využívání kromě mezních limitů autorského práva podléhají písemnému schválení příslušného autora. Stahování a kopírování této strany je přípustné pouze pro soukromé, nikoli komerční využití. Pokud nejsou obsahy na této straně vytvořeny provozovatelem, byla zohledněna autorská práva třetích subjektů. Zejména jsou obsahy třetích subjektů jako takové označovány. Pokud si přesto všimnete porušování autorských práv, žádáme o odpovídající upozornění. Při zjištění porušování práv budeme takové obsahy obratem odstraňovat.