Prohlášení o ochraně údajů

Důležité informace o ochraně údajů

Prohlášení o ochraně údajů
Prohlášení o ochraně údajů

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek pokládají ochranu Vašich údajů za velmi vážnou záležitost. Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a chráníme je podle zákonných předpisů pro ochranu údajů a podle tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Využívání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvádění osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách zjišťovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), probíhá takové zjištění (pokud je to možné) na dobrovolném základě. Tyto údaje nebudou třetím subjektům předány bez Vašeho výslovného souhlasu.

Upozorňujeme na skutečnost, že datový přenos po internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích subjektů není možná.

Informace, mazání, blokování

Máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci i účelu zpracování údajů i právo na úpravu, blokování nebo smazání těchto údajů. K této tematice a k dalším dotazům k tematice osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit přes adresu v impresu.

Logovací soubory serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá tzv. logovací soubory serveru, které nám automaticky zasílá Váš prohlížeč. Jsou to následující údaje:

  • typ/ verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • adresa URL odkazujícího serveru
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas serverového požadavku

Tyto údaje nemohou být přiřazeny konkrétním osobám. Spojování těchto údajů s jinými zdroji dat neprobíhá. Vyhrazujeme si dodatečnou kontrolu těchto údajů, pokud zjistíme konkrétní důvody pro protiprávní používání.

Kontaktní formulář

Pokud nám pomocí kontaktního formuláře poskytnete údaje, budou Vaše údaje z poptávkového formuláře včetně Vámi uvedených kontaktních údajů uloženy za účelem poptávky a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu neposkytneme dalším subjektům.

Nesouhlas se zasíláním reklamních e-mailů

Tímto vyjadřujeme nesouhlas s využíváním kontaktních údajů zveřejněných v rámci impresa k zasílání reklam a informačních podkladů, které jsme si výslovně nevyžádali. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. spamů.

Používání GoogleAnalytics

Tato webová stránkách používá Google Analytics, analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookie“, textové soubory ukládané ve Vašem počítači umožňující analýzu Vašeho používání této webové stránky. Informace vygenerované pomocí souborů Cookie o Vašem využívání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google do USA a zde zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace pro vyhodnocení Vašeho využívání této webové stránky a poskytování dalších služeb v souvislosti s využíváním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa, poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, nebude spojována s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů Cookie můžete blokovat odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče, upozorňujeme Vás však na skutečnost, že v takovém případě možná nebudete moci využívat veškerých funkcí této webové stránky. Kromě toho můžete ukládání těchto dat vytvářených pomocí Cookie a vztažených na Vaše využívání této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) společnosti Google i zpracovávání těchto dat společností Google zakázat tak, že si stáhnete a nainstalujete modul plug-in prohlížeče na následující adrese (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Registraci Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Tím bude použit soubor Cookie pro výslovný nesouhlas, který zabrání budoucímu užívání Vašich údajů při návštěvě této webové stránky: Deaktivovat Google Analytics

Bližší informace k podmínkám používání a ochraně údajů naleznete na adresách http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na skutečnost, že na této webové stránce byla Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“ pro zajištění anonymního zjištění IP adres (tzv. IP masking).