Automobilová technika

DGS jako dlouhodobý partner subdodavatel? automobilového pr?myslu

Produkty DGS jsou využívány v automobilové technice, nap?. jako t?sn?ní a izolace ve spalinových a airbagových systémech. D?ležitým aspektem u t?chto systém? je používání nejr?zn?jších drát?ných pletenin k tlumení a izolaci vibrací, ut?sn?ní nebo ukládání katalyzátor?.

Desert SafariAutomobiltechnikAutomotive engineering

Díky pr?b?žnému zlepšování a rozši?ování výroby i optimalizované konfiguraci pletenin vyvíjíme variabilní, inovativní produkty pro nejr?zn?jší oblasti aplikací.

P?íklady rozmanitostí úkol? a forem v moderních konstrukcích automobil?:

  • prvky pro ukládání a tlumení
  • kluzné kroužky pro spalinové systémy
  • t?sn?ní
  • komponenty airbag?
  • oplášt?ní z drát?né pleteniny pro t?sn?ní
  • ukládání a t?sn?ní monolit? a katalyzátor?
  • vložky pro spalinové a airbagové systémy k odvád?ní tepla

Máte dotazy k tematice automobilové techniky? V DGS Vám rádi pom?žeme a vypracujeme nezávaznou a bezplatnou nabídku.