DGS, pr?myslové ?išt?ní díl?/ povrchové ?išt?ní

Pr?myslové ?išt?ní díl? od DGS jako efektivní povrchové ?išt?ní

Firma DGS se specializuje na povrchové ?išt?ní z t?ískové i bezt?ískové výroby. Naši zákazníci z oblastí konstrukce stroj? a za?ízení a z automobilového pr?myslu využívají nov? vzniklé možnosti v této oblasti. ?istíme sestavy a vyráb?né díly z následujících odv?tví a oblastí:

 • obráb?cí centra
 • elektrotechnika
 • jemná mechanika
 • vrtané, soustružené a frézované díly
 • lisované, tažené a protla?ované díly
 • výroba motor? a elektromotor?

Naše služby zahrnují ?išt?ní veškerých konstruk?ních díl? a velikostí šarží v?etn? vyzvednutí, ?išt?ní a následné expedice. Krom? toho sami nabízíme profesionální analýzu zbytkových ne?istot podle norem ISO 16232 a VDA 19 i podrobné analýzy podle specifických norem zákazník? a vnitropodnikových norem.

DGS pro Vás zajistí následující okruhy služeb:

Industrielle Teilereinigung Lohnreinigung

?išt?ní na zakázku

Industrielle Teilereinigung

Analýza zbytkových ne?istot

Industrielle Teilereinigung Baugruppenmontage

Montáž sestav

Industrielle Teilereinigung Verpackung und Versand

Balení & expedice

Vaše výhody:

 • vždy konstantní ?istota
 • p?íznivé ceny a hospodárnost
 • vysoká hmotnost šarže
 • krátké doby zpracování šarže
 • ?isticí proces v plné automatizaci

T?i dobré d?vody nakonec:

Pomocí promyšlených metod zbavuje pr?myslové ?išt?ní konstruk?ní díly usazenin a ne?istot. Odmašt?ní, ?išt?ní a konzervace – t?i dobré d?vody pro profesionální ?išt?ní díl?. Cenov? p?íznivé a rychlé – naše nouzová služba u DGS Vám pom?že b?hem 24 hodin. Vyzkoušejte nás!

Máte dotazy k pr?myslovému ?išt?ní díl? a ú?innému povrchovému ?išt?ní konstruk?ních díl?? Rádi Vám pom?žeme a vypracujeme Vám nezávaznou a bezplatnou nabídku.

V?d?li jste, že…?
DGS realizuje pr?myslové ?išt?ní díl? s povrchovým ?išt?ním v kooperaci s kompetentními partnerskými podniky.