Výzkum a vývoj

Inovace jako nejd?ležit?jší iniciátor r?stu

V DGS probíhá výzkum a vývoj!
V DGS probíhá výzkum a vývoj!

Výzkum a vývoj jsou nejlepšími investicemi do budoucnosti. Takto vzniká skute?ná inovace. Jako p?ímý následek vznikají u nás nové produkty z drát?né pleteniny s vysokým užitkem pro zákazníka. DGS je vysoce inovativní firmou, která vyrábí sériové produkty na základ? vlastních výzkumných a vývojových prací a investuje tak cílen? do budoucnosti.

Fundované v?domosti a praktické sít?

Díky know-how, úzké spolupráci se zákazníky a nejlepšími vazbami s renomovanými vysokými školami a univerzitami je pro nás trvalé zlepšování našich drát?ných pletenin d?ležitým úkolem. Díky našim koncep?ním program?m a r?zným testovacím za?ízením jsme vždy schopni zajistit našim zákazník?m optimální využití našich produkt?.

Fit pro budoucnost díky inovacím! Naše produkty z drát?né pleteniny jsou intenzivn? propojeny s nejnov?jšími poznatky z výzkumu a vývoje.