Adatvédelmi nyilatkozat

Fontos adatvédelmi információk

Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

Az oldal üzemeltet?i a felhasználók személyes adatainak védelmét nagyon komolyan veszik. Az Ön személyazonosságának megállapítására alkalmas adatokat bizalmasan, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek és ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelel?en kezeljük.

Webhelyünk általában a személyazonosság megállapítására alkalmas adatok megadása nélkül is használható. Amennyiben webhelyünkön a személyazonosság megállapítására alkalmas adatok (például név, cím vagy e-mail-cím) megadására kerül sor, az – amennyiben lehetséges – önkéntes alapon történik. Ezeket az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül harmadik félnek nem adjuk tovább.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az interneten (pl. e-mailben) történ? adatátvitel során lehetnek biztonsági rések. Az adatok harmadik fél általi hozzáférést?l résmentes védelme nem lehetséges.

Tájékoztatás, törlés, tiltás

Ön bármikor jogosult az általunk tárolt személyes adatairól, azok eredetér?l és címzettjér?l, az adatfeldolgozás céljáról ingyenes tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését, letiltását vagy törlését kérni. Ezzel kapcsolatos, valamint a személyes adatokra vonatkozó egyéb kérdéseivel bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen.

Kiszolgáló-naplófájlok

A webhely szolgáltatója az ún. kiszolgáló-naplófájlokban automatikusan gy?jti és tárolja az Ön böngész?je által részünkre automatikusan továbbított adatokat. Ezek a következ?k:

  • a böngész? típusa/ a böngész? verziója
  • a használt operációs rendszer
  • a hivatkozó URL
  • a hozzáférést biztosító számítógép állomásneve
  • a kiszolgálóhoz beérkez? kérés id?pontja

Ezek az adatok nem rendelhet?k hozzá adott személyekhez. Ezen adatok más adatforrásokkal való egyesítésére nem kerül sor. Fenntartjuk magunknak az utólagos ellen?rzés jogát, amennyiben jogsért? használatra vonatkozó konkrét támpontok válnak számunkra ismertté.

Kapcsolatfelvételi ?rlap

Ha kapcsolatfelvételi ?rlapunkon szeretne megkeresni bennünket, az ?rlapon megadott adatait – az Ön által ott megadott kapcsolati adatokkal együtt – a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések megválaszolása érdekében tároljuk. Ezeket az adatokat hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Reklámcélú e-mailek visszautasítása

Az impresszum keretében kötelez?en megadott kapcsolati adatok használatának keretében a nem kifejezetten kért reklámok és tájékoztató anyagok megküldését ezúton kifejezetten visszautasítjuk. A webhely üzemeltet?i kéretlen reklámanyagok, például spam e-mailek küldése esetére a jogi lépések megtételének jogát kifejezetten fenntartják.

A GoogleAnalytics használata

Webhelyünk a Google Analytics programot használja, amely a Google Inc. (a továbbiakban: „Google”) webelemz? szolgáltatása. A Google Analytics ún. „cookie”-kat (sütiket), azaz olyan szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentve el?segítik a webhely felhasználásának elemzését. A webhelyünk használatára vonatkozó, a cookie-k által létrehozott információkat általában a Google USA-beli szerverére továbbítja az alkalmazás, és ott tárolja azokat. Az IP-anonimizálás aktiválása esetén a Google az Ön IP címét az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térség más államaiban a webhely használatát megel?z?en lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül az Google USA-ban található szerverére, majd ott rövidítésre. Webhelyünk üzemeltet?jének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy honlapunk Ön által történ? használatát kiértékelje, itteni aktivitásáról jelentést készítsen, valamint hogy a webhely üzemeltet?jének az internethasználatra vagy az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics az Ön böngész?je által elküldött IP-címet nem tárolja együtt a Google más adataival. A felhasználó megakadályozhatja a cookie-k használatát a böngész? megfelel? beállításával; ebben az esetben azonban el?fordulhat, hogy a webhely tartalma nem érhet? el vagy nem használható teljes terjedelemben. Ezen kívül a cookie-k által létrehozott és a webhely Ön által történ? használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címét is) Google részére történ? továbbítását, valamit az adatok Google által történ? feldolgozását le is tilthatja, ha az alábbi linken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) található beépül? modult letölti és telepíti.

A Google Analytics által történ? adatgy?jtést az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja. A webhelyünk meglátogatásakor történ? adatgy?jtés jöv?beni megakadályozása érdekében a böngész?jére egy letiltási (opt-out) cookie települ: a Google Analytics kikapcsolása

A felhasználás feltételeire és az adatvédelemre vonatkozó részletes információk a http://www.google.com/analytics/terms/de.html, ill. a https://www.google.de/intl/de/policies/ linken találhatók. Tájékoztatjuk, hogy webhelyünkön a Google Analytics alkalmazást az „anonymizeIp“ kóddal egészítettük ki, amely lehet?vé teszi az IP-címek anonimizált rögzítését.